محصولات قابل تامین All_Products

جدول محصولات قابل تامین

با سفارش و خرید قطعات مورد نظر از شرکت پناپ از یک سال گارانتی شرکت بهرهمند خواهید شد.

کلیه اقلام زیر با سفارش گذاری شما توسط شرکت قابل تامین خواهد بود.

برای سفارش خرید یا اطلاع از قیمت های لیست محصولات زیر با ما تماس بگیرید (بخش فروش : 2-37052100-051 داخلی 1)

◄مشاوره فنی : همچنین میتوانید برای مشاوره در خرید و انتخاب بهترین قعطه متناسب با نیاز شما با کارشناسان ما در بخش فنی شرکت تماس بگیرید. (بخش فنی : 2-37052100-051 داخلی 4)

SR1A201FU
Schneider
قیمت : تماس بگیرید

SR1A201FU

Schneider

SR1A201FU

Data Sheet

SR1A201FU

SR1A201FU

... توضیحات بیشتر
ATV650C25N4F
Schneider
قیمت : 1,980,000,000

ATV650C25N4F

Schneider

ATV650C25N4F

... توضیحات بیشتر
ATV630C22N4
Schneider
قیمت : 1,760,000,000 ریال

ATV630C22N4

Schneider

ATV630C22N4

... توضیحات بیشتر
ATV71HU22S6X
Schneider
قیمت : 44,000,000

ATV71HU22S6X

Schneider

variable speed drive ATV71 - 2.2kW-3HP - 600V - w/o EMC filter-graphic terminal

ATV71HU22S6X

variable speed drive ATV71 - 2.2kW-3HP - 600V - w/o EMC filter-graphic terminal

... توضیحات بیشتر
ATV71LD17N4Z
Schneider
قیمت : 110,000,000

ATV71LD17N4Z

Schneider

variable speed drive ATVLift - 7.5 kW 10Hp - 480 V - EMC filter - with heat sink

ATV71LD17N4Z

variable speed drive ATVLift - 7.5 kW 10Hp - 480 V - EMC filter - with heat sink

... توضیحات بیشتر
ATV71LD10N4Z
Schneider
قیمت : 66,000,000

ATV71LD10N4Z

Schneider

variable speed drive ATVLift - 4 kW 5 Hp - 480 V - EMC filter - with heat sink

ATV71LD10N4Z

variable speed drive ATVLift - 4 kW 5 Hp - 480 V - EMC filter - with heat sink

... توضیحات بیشتر
ATV71HC13N4D
Schneider
قیمت : 1,320,000,000

ATV71HC13N4D

Schneider

variable speed drive ATV71 - 132kW-200HP - 480V - EMC filter-graphic terminal

ATV71HC13N4D

variable speed drive ATV71 - 132kW-200HP - 480V - EMC filter-graphic terminal

... توضیحات بیشتر
ATV71HD75N4Z
Schneider
قیمت : 759,000,000

ATV71HD75N4Z

Schneider

variable speed drive ATV71 - 75kW-100HP - 480V - EMC filter-w/o graphic terminal

ATV71HD75N4Z

variable speed drive ATV71 - 75kW-100HP - 480V - EMC filter-w/o graphic terminal

... توضیحات بیشتر
ATV212WD55N4
Schneider
قیمت : 473,000,000

ATV212WD55N4

Schneider

variable speed drive ATV212 - 55kW - 75hp - 480V - 3ph - EMC class C2 - IP55

ATV212WD55N4

variable speed drive ATV212 - 55kW - 75hp - 480V - 3ph - EMC class C2 - IP55

... توضیحات بیشتر
ATV212HD45N4
Schneider
قیمت : 418,000,000

ATV212HD45N4

Schneider

variable speed drive ATV212 - 45kW - 60hp - 480V - 3ph - EMC - IP21

ATV212HD45N4

variable speed drive ATV212 - 45kW - 60hp - 480V - 3ph - EMC - IP21

... توضیحات بیشتر
ATV71HD37N4
Schneider
قیمت : 385,000,000

ATV71HD37N4

Schneider

variable speed drive ATV71 - 37kW-50HP - 480V - EMC filter-graphic terminal

ATV71HD37N4

variable speed drive ATV71 - 37kW-50HP - 480V - EMC filter-graphic terminal

... توضیحات بیشتر
ATV61HD37N4
Schneider
قیمت : 363,000,000

ATV61HD37N4

Schneider

ATV61 37 kW 50HP 480V 3 phases EMC IP20 with graph term

ATV61HD37N4

ATV61 37 kW 50HP 480V 3 phases EMC IP20 with graph term

... توضیحات بیشتر
ATV212WD37N4
Schneider
قیمت : 352,000,000

ATV212WD37N4

Schneider

variable speed drive ATV212 - 37kW - 50hp - 480V - 3ph - EMC class C2 - IP55

ATV212WD37N4

variable speed drive ATV212 - 37kW - 50hp - 480V - 3ph - EMC class C2 - IP55

... توضیحات بیشتر
ATV71HD30N4
Schneider
قیمت : 363,000,000

ATV71HD30N4

Schneider

variable speed drive ATV71 - 30kW-40HP - 480V - EMC filter-graphic terminal

ATV71HD30N4

variable speed drive ATV71 - 30kW-40HP - 480V - EMC filter-graphic terminal

... توضیحات بیشتر
ATV61HD30N4
Schneider
قیمت : 308,000,000

ATV61HD30N4

Schneider

ATV61 30 kW 40HP 480V 3 phases EMC IP20 with graph

ATV61HD30N4

ATV61 30 kW 40HP 480V 3 phases EMC IP20 with graph

... توضیحات بیشتر
ATV212WD30N4
Schneider
قیمت : 275,000,000

ATV212WD30N4

Schneider

variable speed drive ATV212 - 30kW - 40hp - 480V - 3ph - EMC class C2 - IP55

ATV212WD30N4

variable speed drive ATV212 - 30kW - 40hp - 480V - 3ph - EMC class C2 - IP55

... توضیحات بیشتر
ATV61HD22N4
Schneider
قیمت : 231,000,000

ATV61HD22N4

Schneider

ATV61 22 kW 30HP 480V 3 phases EMC IP20 with graphic term

ATV61HD22N4

ATV61 22 kW 30HP 480V 3 phases EMC IP20 with graphic term

... توضیحات بیشتر
ATV212WD22N4
Schneider
قیمت : 198,000,000

ATV212WD22N4

Schneider

variable speed drive ATV212 - 22kW - 30hp - 480V - 3ph - EMC class C2 - IP55

ATV212WD22N4

variable speed drive ATV212 - 22kW - 30hp - 480V - 3ph - EMC class C2 - IP55

... توضیحات بیشتر
ATV71HD18N4Z
Schneider
قیمت : 231,000,000

ATV71HD18N4Z

Schneider

variable speed drive ATV71 - 18.5kW-25HP - 480V -EMC filter-w/o graphic terminal

ATV71HD18N4Z

variable speed drive ATV71 - 18.5kW-25HP - 480V -EMC filter-w/o graphic terminal

... توضیحات بیشتر
ATV212WD18N4
Schneider
قیمت : 154,000,000

ATV212WD18N4

Schneider

variable speed drive ATV212 - 18.5kW - 25hp - 480V - 3ph - EMC class C2 - IP55

ATV212WD18N4

variable speed drive ATV212 - 18.5kW - 25hp - 480V - 3ph - EMC class C2 - IP55

... توضیحات بیشتر
ATV212HD18N4
Schneider
قیمت : 154,000,000

ATV212HD18N4

Schneider

variable speed drive ATV212 - 18.5kW - 25hp - 480V - 3ph - EMC - IP21

ATV212HD18N4

variable speed drive ATV212 - 18.5kW - 25hp - 480V - 3ph - EMC - IP21

... توضیحات بیشتر
ATV71HD15N4
Schneider
قیمت : 187,000,000

ATV71HD15N4

Schneider

variable speed drive ATV71 - 15kW-20HP - 480V - EMC filter-graphic terminal

ATV71HD15N4

variable speed drive ATV71 - 15kW-20HP - 480V - EMC filter-graphic terminal

... توضیحات بیشتر
ATV71HD11N4S337
Schneider
قیمت : 143,000,000

ATV71HD11N4S337

Schneider

variable speed drive ATV71 - 11kW-15HP - 480V - EMC filter-graphic terminal

ATV71HD11N4S337

variable speed drive ATV71 - 11kW-15HP - 480V - EMC filter-graphic terminal

... توضیحات بیشتر
ATV71HD11N4
Schneider
قیمت : 143,000,000

ATV71HD11N4

Schneider

variable speed drive ATV71 - 11kW-15HP - 480V - EMC filter-graphic terminal

ATV71HD11N4

variable speed drive ATV71 - 11kW-15HP - 480V - EMC filter-graphic terminal

... توضیحات بیشتر
ATV32HD11N4
Schneider
قیمت : 121,000,000

ATV32HD11N4

Schneider

variable speed drive ATV32 - 11 kw - 400 V - 3 phase - with heat sink

ATV32HD11N4

variable speed drive ATV32 - 11 kw - 400 V - 3 phase - with heat sink

... توضیحات بیشتر
ATV312HU75N4412
Schneider
قیمت : 93,500,000

ATV312HU75N4412

Schneider

variable speed drive ATV312 - 7.5kW - 18kVA - 269W - 380..500 V- 3-phase supply

ATV312HU75N4412

variable speed drive ATV312 - 7.5kW - 18kVA - 269W - 380..500 V- 3-phase supply

... توضیحات بیشتر
ATV32HU75N4
Schneider
قیمت : 88,000,000

ATV32HU75N4

Schneider

variable speed drive ATV32 - 7.5 kw - 400 V - 3 phase - with heat sink

ATV32HU75N4

variable speed drive ATV32 - 7.5 kw - 400 V - 3 phase - with heat sink

... توضیحات بیشتر
ATV212WU75N4
Schneider
قیمت : 77,000,000

ATV212WU75N4

Schneider

variable speed drive ATV212 - 7.5kW - 10hp - 480V - 3ph - EMC class C2 - IP55

ATV212WU75N4

variable speed drive ATV212 - 7.5kW - 10hp - 480V - 3ph - EMC class C2 - IP55

... توضیحات بیشتر
ATV212HU75N4
Schneider
قیمت : 77,000,000

ATV212HU75N4

Schneider

variable speed drive ATV212 - 7.5kW - 10hp - 480V - 3ph - EMC - IP21

ATV212HU75N4

variable speed drive ATV212 - 7.5kW - 10hp - 480V - 3ph - EMC - IP21

... توضیحات بیشتر
ATV71HU55N4
Schneider
قیمت : 88,000,000

ATV71HU55N4

Schneider

variable speed drive ATV71 - 5.5kW-7.5HP - 480V - EMC filter-graphic terminal

ATV71HU55N4

variable speed drive ATV71 - 5.5kW-7.5HP - 480V - EMC filter-graphic terminal

... توضیحات بیشتر