محصولات قابل تامین All_Products

جدول لیست قیمت محصولات قابل تامین

با سفارش و خرید قطعات مورد نظر از شرکت پناپ از یک سال گارانتی شرکت بهرهمند خواهید شد.

کلیه اقلام زیر با سفارش گذاری شما توسط شرکت قابل تامین خواهد بود.

برای سفارش خرید یا اطلاع از قیمت های لیست محصولات زیر با ما تماس بگیرید (بخش فروش : 2-37052100-051 داخلی 1)

◄مشاوره فنی : همچنین میتوانید برای مشاوره در خرید و انتخاب بهترین قعطه متناسب با نیاز شما با کارشناسان ما در بخش فنی شرکت تماس بگیرید. (بخش فنی : 2-37052100-051 داخلی 4)

1SDA054583R1
ABB
قیمت : 12000000

1SDA054583R1

Group Name ABB
Position/Role City, Country

1SDA054583R1

... توضیحات بیشتر
1SDA058313R1
Abb
قیمت : 900000000 ريال

1SDA058313R1

Group Name Abb
Position/Role City, Country

SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E2S 800A FOUR-POLE OVERCURRENT RELEASE PR123/P-LSIG R800 F

1SDA058313R1

SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E2S 800A FOUR-POLE OVERCURRENT RELEASE PR123/P-LSIG R800 F

... توضیحات بیشتر
1SDA073700R1
Abb
قیمت : تماس بگیرید

1SDA073700R1

Group Name Abb
Position/Role City, Country

UNDERVOLTAGE RELEASE 220-240V AC-DC E1.2..E6.2-XT7-XT7M

1SDA073700R1

UNDERVOLTAGE RELEASE 220-240V AC-DC E1.2..E6.2-XT7-XT7M

... توضیحات بیشتر
1SDA073700R1
Abb
قیمت : تماس بگیرید

1SDA073700R1

Group Name Abb
Position/Role City, Country

UNDERVOLTAGE RELEASE 220-240V AC-DC E1.2..E6.2-XT7-XT7M

1SDA073700R1

UNDERVOLTAGE RELEASE 220-240V AC-DC E1.2..E6.2-XT7-XT7M

... توضیحات بیشتر
1SDA073700R1
Abb
قیمت : تماس بگیرید

1SDA073700R1

Group Name Abb
Position/Role City, Country

1SDA073700R1

... توضیحات بیشتر
ACS355-01E-04A7-2
Abb
قیمت : تماس بگیرید

ACS355-01E-04A7-2

Group Name Abb
Position/Role City, Country

ACS355-01E-04A7-2 Pn 0,75kW, I2n 4,7A IP20.

ACS355-01E-04A7-2

ACS355-01E-04A7-2 Pn 0,75kW, I2n 4,7A IP20.

... توضیحات بیشتر
ACS355-01E-04A7-2
Abb
قیمت : تماس بگیرید

ACS355-01E-04A7-2

Group Name Abb
Position/Role City, Country

ACS355-01E-04A7-2 Pn 0,75kW, I2n 4,7A IP20.

ACS355-01E-04A7-2

ACS355-01E-04A7-2 Pn 0,75kW, I2n 4,7A IP20.

... توضیحات بیشتر
ACS355-01E-04A7-2
Abb
قیمت : 1000000 ریال

ACS355-01E-04A7-2

Group Name Abb
Position/Role City, Country

ACS355-01E-04A7-2 Pn 0,75kW, I2n 4,7A IP20.

ACS355-01E-04A7-2

ACS355-01E-04A7-2 Pn 0,75kW, I2n 4,7A IP20.

... توضیحات بیشتر
/wp-content/uploads/product_image/other/ACS355-01E-04A7-2.jpg
Abb
قیمت : 1000000 ریال

/wp-content/uploads/product_image/other/ACS355-01E-04A7-2.jpg

Group Name Abb
Position/Role City, Country

ACS355-01E-04A7-2 Pn 0,75kW, I2n 4,7A IP20.

/wp-content/uploads/product_image/other/ACS355-01E-04A7-2.jpg

ACS355-01E-04A7-2 Pn 0,75kW, I2n 4,7A IP20.

... توضیحات بیشتر
ACS800-04-0165-3
ABB
قیمت : تماس بگیرید

ACS800-04-0165-3

Group Name ABB
Position/Role City, Country

ACS800-04-0165-3

Data Sheet

ACS800-04-0165-3

ACS800-04-0165-3

... توضیحات بیشتر
ACS800-04-0165-3
ABB
قیمت : تماس بگیرید

ACS800-04-0165-3

Group Name ABB
Position/Role City, Country

ACS800-04-0165-3

Data Sheet

ACS800-04-0165-3

ACS800-04-0165-3

... توضیحات بیشتر
1SDA073700R1
Abb
قیمت : تماس بگیرید

1SDA073700R1

Group Name Abb
Position/Role City, Country

1SDA073700R1

... توضیحات بیشتر
1SDA073700R1
Abb
قیمت : تماس بگیرید

1SDA073700R1

Group Name Abb
Position/Role City, Country

1SDA073700R1

Data Sheet

1SDA073700R1

1SDA073700R1

... توضیحات بیشتر
1SDA073700R1
Abb
قیمت : تماس بگیرید

1SDA073700R1

Group Name Abb
Position/Role City, Country

1SDA073700R1

Data Sheet

1SDA073700R1

1SDA073700R1

... توضیحات بیشتر
1SDA073700R1
Abb
قیمت : تماس بگیرید

1SDA073700R1

Group Name Abb
Position/Role City, Country

1SDA073700R1

Data Sheet

1SDA073700R1

1SDA073700R1

... توضیحات بیشتر
ACS580-01-025A-4
Abb
قیمت : تماس بگیرید

ACS580-01-025A-4

Group Name Abb
Position/Role City, Country

ACS580-01-025A-4

... توضیحات بیشتر
ACS310-A1E02A4-2
Abb
قیمت : تماس بگیرید

ACS310-A1E02A4-2

Group Name Abb
Position/Role City, Country

ACS310-A1E02A4-2

Data Sheet

ACS310-A1E02A4-2

ACS310-A1E02A4-2

... توضیحات بیشتر